Klanten geven ons 4.9/5
4.9/5

Disclaimer

Op het gebruik van deze website (Yousource.nl) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te

maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben

aanvaard.

Gebruik van informatie

Yousource BV streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met

de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Yousource BV niet in voor de volledigheid, juistheid of

actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als

een vervanging van juridisch advies.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Yousource BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die

voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website.

Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen

Yousource BV en de gebruiker van de website ontstaan.

E-mail

Yousource BV garandeert niet dat e-mails die aan Yousource BV worden verzonden (tijdig) worden ontvangen of verwerkt,

omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet

volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of

wachtwoordbeveiliging per e-mail met Yousource BV te corresponderen, accepteert u dit risico.

Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Yousource BV heeft geen invloed op websites van derden

en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Yousource BV aanvaardt dan ook geen

aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle publicaties en uitingen van Yousource BV zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten.

Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook

verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Yousource BV daar vooraf

schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.

 

Kom in contact

Benieuwd wat wij voor jou kunnen doen?

Neem dan direct contact op en start vandaag nog aan het verbeteren en verwezenlijken van jouw wensen en kansen.